Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8325
Title: Tính toán phát thải khí CO₂ và đề xuất biện pháp sản xuất sạch hơn cho Nhà máy Sữa Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Nhật Trường
Advisor: Nguyễn, Đình Huấn, TS.
Keywords: Nhà máy Sữa Đà Nẵng
Nhà máy Sữa Vinamilk
Hoạt động sản xuất
Dây chuyền công nghệ
Nguồn nhiên liệu và năng lượng
Nguồn phát sinh khí CO₂
Môi trường
Kỹ thuật môi trường
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường. Mã số: 60.52.03.20; 132 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8325
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNhatTruong.TT.pdfTóm tắt471.89 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNhatTruong.TV.pdfToàn văn7.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.