Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/831
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính thuế tại văn phòng cục thuế tỉnh KonTum.
Authors: Lê, Minh Nhựt
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ hành chính thuế
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/831
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.139.pdfToàn văn943.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt161.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.