Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8276
Title: Quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum
Other Titles: Managing self-assessment in testing quality of education at lower secondary schools in Kon Plong district, Kon Tum province
Authors: Hoàng, Ngọc Đặng
Advisor: Bùi, Việt Phú, TS.
Keywords: Tự đánh giá
Quản lý hoạt động tự đánh giá
Kiểm định chất lượng giáo dục
Giáo dục huyện Kon Plông
Giáo dục trung học cơ sở
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14; 145 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở trường trung học cơ sở; Chương 2.Thực trạng quản lý hoạt động tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8276
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangNgocDang.TV.pdfToàn văn7.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.