Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8207
Title: Nghiên cứu chiến lược chào giá cho Công ty Thủy điện Sông Bung 4
Authors: Phạm, Hùng Trinh
Advisor: Ngô, Văn Dưỡng, PGS.TS.
Keywords: Chiếc lược chào giá
Công ty Thủy điện sông Bung 4
Nghiên cứu
Hệ thống điện
Mạng và Hệ thống điện
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Mạng và Hệ thống điện. Mã số: 60.52.50; 112 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8207
Appears in Collections:Mạng và hệ thống điện

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamHungTrinh.TT.pdfTóm tắt1.26 MBAdobe PDFView/Open
PhamHungTrinh.TV.pdfToàn văn5.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.