Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8199
Title: Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp môi trường nước biển ven bờ khu vực Bàn Than, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Oanh
Advisor: Phạm, Thị Kim Thoa, TS.
Keywords: Môi trường nước biển ven bờ
Nước biển ven bờ khu vực Bàn Than
Huyện Núi Thành
Tỉnh Quảng Nam
Đánh giá hiện trạng
Đề xuất giải pháp
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 126 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8199
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKieuOanh.TT.pdfTóm tắt299.97 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKieuOanh.TV.pdfToàn văn33.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.