Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8198
Title: Đánh giá hiện trạng, mô phỏng chất lượng nước sông Bàn Thạch, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thân Quí
Advisor: Bùi, Tá Long, PGS.TSKH.
Keywords: Chất lượng nước
Đánh giá hiện trạng
Nước sông Bàn Thạch Tam Kỳ
Quảng Nam
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 92 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8198
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThanQui.TT.pdfTóm tắt601.25 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThanQui.TV.pdfToàn văn2.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.