Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8187
Title: Đánh giá tác động môi trường và nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho Nhà máy Sản xuất đồ chơi Keyhinge Toys Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hồng Lựu
Advisor: Nguyễn, Đình Huấn, TS.
Keywords: Sản xuất sạch
Tác động môi trường
Nhà máy Sản xuất đồ chơi Keyhinge Toys Việt Nam
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 172 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8187
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHongLuu.TT.pdfTóm tắt393.16 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHongLuu.TV.pdfToàn văn35.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.