Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8186
Title: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại Khu Công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng và đề xuất biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp
Authors: Nguyễn, Thị Hà An
Advisor: Phan, Như Thúc, TS.
Keywords: Chất thải rắn
Xử lý chất thải nguy hại
Quản lý chất thải rắn nguy hại
Đánh giá hiện trạng
Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng
Đề xuất biện pháp
Chất thải công nghiệp nguy hại
Phương pháp chôn lấp
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 152 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8186
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHaAn.TT.pdfTóm tắt538.57 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiHaAn.TV.pdfToàn văn5.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.