Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8184
Title: Đánh giá hiện trạng thu gom, xử lý bã thải trồng nấm và đề xuất mô hình xử lý tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Khắc Tiệp
Advisor: Phan, Như Thúc, TS.
Keywords: Bã thải trồng nấm
Đánh giá hiện trạng
Đề xuất mô hình xử lý
Đà Nẵng
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 115 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8184
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenKhacTiep.TT.pdfTóm tắt667 kBAdobe PDFView/Open
NguyenKhacTiep.TV.pdfToàn văn2.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.