Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8182
Title: Đánh giá hiện trạng, nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu suất xử lý nước cấp vào mùa lũ tại Nhà máy nước Ái Nghĩa
Authors: Trần, Thư Thảo
Advisor: Nguyễn, Văn Tín, PGS.TS.
Keywords: Xử lý nước cấp
Nghiên cứu giải pháp
Đánh giá hiện trạng
Mùa lũ
Nhà máy nước Ái Nghĩa
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 116 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8182
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThuThao.TT.pdfTóm tắt760.31 kBAdobe PDFView/Open
TranThuThao.TV.pdfToàn văn3.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.