Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8181
Title: Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường ven bờ đảo cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam
Authors: Phạm, Quốc Khánh
Advisor: Đinh, Thị Phương Anh, PGS.TS.
Keywords: Quản lý môi trường
Đánh giá hiện trạng
Rác thải sinh hoạt
Môi trường nước biển vùng ven bờ
Đảo Cù Lao Chàm
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 98 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8181
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamQuocKhanh.TT.pdfTóm tắt277.39 kBAdobe PDFView/Open
PhamQuocKhanh.TV.pdfToàn văn17.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.