Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8174
Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam
Authors: Trần, Anh Hoài
Advisor: Trần, Văn Quang, TS.
Keywords: Quản lý nước thải khu công nghiệp
Đề xuất biện pháp
Đánh giá hiện trạng
Khu Công nghiệp Điện Bàn - Điện Ngọc Quảng Nam
Công nghệ môi trường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ môi trường. Mã số: 60.85.06; 131 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8174
Appears in Collections:Kỹ thuật môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranAnhHoai.TT.pdfTóm tắt3.94 MBAdobe PDFView/Open
TranAnhHoai.TV.pdfToàn văn5.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.