Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8157
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó lâu dài của nhân viên với các doanh nghiệp tại thành phố Nha Trang
Authors: Trần, Quỳnh Hương
Advisor: Đinh, Thị Lệ Trâm, TS.
Keywords: Sự gắn bó lâu dài
Nhân tố ảnh hưởng
Gắn bó của nhân viên
Doanh nghiệp
Thành phố Nha Trang
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 191 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8157
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuynhHuong.TT.pdfTóm tắt404.36 kBAdobe PDFView/Open
TranQuynhHuong.TV.pdfToàn văn2.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.