Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8155
Title: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Trường Đại học Tây Nguyên
Authors: Vũ, Mạnh Cường
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Đánh giá thành tích
Nhân viên
Đại học Tây Nguyên
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 152 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8155
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuManhCuong.TT.pdfTóm tắt243.04 kBAdobe PDFView/Open
VuManhCuong.TV.pdfToàn Văn1.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.