Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8137
Title: Nghiên cứu sử dụng thang phân loại PCR (Pavement Condition Rating) đánh giá hiện trạng khai thác của mặt đường mềm và ví dụ áp dụng cho tuyến quốc lộ 14B đoạn KM37+900 đến KM38+900
Authors: Phạm, Thái Uyết
Advisor: Nguyễn, Hồng Hải, TS.
Keywords: Mặt đường mềm (hư hỏng)
PCR
Đánh giá hiện trạng
Xây dựng đường ôtô và đường thành phố
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Mã số: 60.58.30; 170 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8137
Appears in Collections:Xây dựng đường ô tô và đường thành phố

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThaiUyet.TT.pdfTóm tắt745.71 kBAdobe PDFView/Open
PhamThaiUyet.TV.pdfToàn văn30.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.