Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8129
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
Authors: Lê, Thị Bích Hà
Advisor: Nguyễn, Văn Hùng, TS.
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 132 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8129
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiBichHa.TT.pdfTóm tắt279.04 kBAdobe PDFView/Open
LeThiBichHa.TV.pdfToàn văn857.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.