Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8128
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Tuấn Đạt
Authors: Bùi, Trịnh Minh Đức
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Tạo động lực làm việc
Người lao động
Động cơ thúc đẩy
Nhân tố ảnh hưởng
Công ty TNHH Tuấn Đạt
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 130 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8128
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BuiTrinhMinhDuc.TT.pdfTóm tắt245.28 kBAdobe PDFView/Open
BuiTrinhMinhDuc.TV.pdfToàn văn878.93 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.