Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8126
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Ngọc Hiền
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 91 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8126
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiNgocHien.TT.pdfTóm tắt386.94 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiNgocHien.TV.pdfToàn văn597.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.