Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8125
Title: Hoạch định nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Định
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn, TS.
Keywords: Hoạch định nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Nhân tố ảnh hưởng
Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Bình Định
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 122 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8125
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiVanAnh.TT.pdfTóm tắt210.13 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiVanAnh.TV.pdfToàn văn643.27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.