Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8105
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai
Authors: Trần, Nguyễn Hương Viên
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Nhân viên ngân hàng
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Gia Lai
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 186 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8105
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranNguyenHuongVien.TT.pdfTóm tắt407.64 kBAdobe PDFView/Open
TranNguyenHuongVien.TV.pdfToàn văn2.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.