Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8103
Title: Nghiên cứu sự hài lòng sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Cao đẳng Bình Định
Authors: Tô, Thị Mỹ Ngọc
Advisor: Lê, Dân, TS.
Keywords: Chất lượng dịch vụ đào tạo
Hài lòng của sinh viên
Chất lượng dịch vụ
Trường Cao đẳng Bình Định
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 115 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8103
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ToThiMyNgoc.TT.pdfTóm tắt209.31 kBAdobe PDFView/Open
ToThiMyNgoc.TV.pdfToàn văn876.42 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.