Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8102
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng (Navibank Đà Nẵng)
Authors: Đào, Thị Thu Trinh
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Thành tích nhân viên
Ngân hàng TMCP Nam Việt
Chi nhánh Đà Nẵng
Navibank Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 118 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8102
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaoThiThuTrinh.TT.pdfTóm tắt370.84 kBAdobe PDFView/Open
DaoThiThuTrinh.TV.pdfToàn văn946.78 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.