Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/81
Title: Tạo động lực thúc đẩy người lao động ở công ty Cổ phần Vận tải Da phương thức
Authors: Lê, Mạnh Cường
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm
Keywords: Thúc đẩy người lao động
Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/81
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tom tat.pdfTóm tắt183.44 kBAdobe PDFView/Open
Toan van.82.pdfToàn văn665.79 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.