Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8088
Title: Tạo động lực làm việc tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Văn Đức
Advisor: Lê, Văn Huy, PGS.TS.
Keywords: Tạo động lực làm việc
Tạo động lực
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Chi nhánh Nam Gia Lai
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 115 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8088
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanVanDuc.TT.pdfTóm tắt511.61 kBAdobe PDFView/Open
PhanVanDuc.TV.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.