Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/808
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV cao su KonTum.
Authors: Hứa, Thị Hương Giang
Advisor: Nguyễn, Thanh Liêm
Keywords: Quản trị nhân sự
Đào tạo nhân lực
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/808
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.124.pdfToàn văn879.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt295.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.