Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8070
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Kim Loan
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Thành tích nhân viên
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 135 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8070
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKimLoan.TT.pdfTóm tắt357.58 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKimLoan.TV.pdfToàn văn918.21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.