Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8069
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Đắk Nông
Authors: Lê, Văn Hùng
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn, TS.
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Bưu điện Đắk Nông
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 122 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8069
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVanHung.TT.pdfTóm tắt355.08 kBAdobe PDFView/Open
LeVanHung.TV.pdfToàn văn947.55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.