Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8068
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Vietinbank Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Thị Xuân Duyên
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ gửi tiền tiết kiệm
Nhân tố ảnh hưởng
Chất lượng dịch vụ
Ngân hàng Vietinbank Đắk Lắk
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 120 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8068
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiXuanDuyen.TT.pdfTóm tắt228.98 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiXuanDuyen.TV.pdfToàn văn3.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.