Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8066
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến tinh thần kinh doanh (Entrepreneurship) của các nữ doanh nhân Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Ánh Nguyệt
Advisor: Ngô, Thị Khuê Thư, TS.
Keywords: Tinh thần kinh doanh
Tinh thần khởi nghiệp
Văn hóa
Doanh nhân Việt Nam
Nữ doanh nhân Việt Nam
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 142 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8066
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiAnhNguyet.TT.pdfTóm tắt498.09 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiAnhNguyet.TV.pdfToàn văn2.25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.