Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8060
Title: Quản trị phân phối trên thị trường Quảng Nam của Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo
Authors: Huỳnh, Thị Diễm
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Kênh phân phối
Kênh marketing
Quản trị kênh phân phối
Thị trường Quảng Nam
Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 93 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8060
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiDiem.TT.pdfTóm tắt274.18 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiDiem.TV.pdfToàn văn720.33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.