Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8049
Title: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Cẩm Lệ, TP .Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hạnh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Cho vay hộ kinh doanh
Hài lòng của khách hàng
Dịch vụ ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chi nhánh quận Cẩm Lệ
Thành phố Đà Nẵng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 149 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8049
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiPhuongHanh.TT.pdfTóm tắt309.58 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiPhuongHanh.TV.pdfToàn văn1.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.