Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8044
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Kim Hoàn
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Nhân viên
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 107 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8044
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenKimHoan.TT.pdfTóm tắt227.92 kBAdobe PDFView/Open
NguyenKimHoan.TV.pdfToàn văn1.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.