Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8042
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm tour du lịch sinh thái của du khách quốc tế tại Hội An
Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên
Advisor: Trương, Sĩ Quý, TS.
Keywords: Sản phẩm tour du lịch sinh thái
Nhân tố ảnh hưởng
Lựa chọn sản phẩm
Nghiên cứu
Du khách Quốc tế
Hội An
Du lịch
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 158 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8042
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiKimLien.TT.pdfTóm tắt1.35 MBAdobe PDFView/Open
NguyenThiKimLien.TV.pdfToàn văn4.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.