Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8033
Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk
Authors: Nguyễn, Hải Nguyên
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Tạo động lực
Người lao động
Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk
Đắc Lắk
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 105 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8033
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHaiNguyen.TT.pdfTóm tắt410.3 kBAdobe PDFView/Open
NguyenHaiNguyen.TV.pdfToàn văn1.13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.