Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8031
Title: Phát triển dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
Authors: Nguyễn, Bích Trâm
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
ABIC
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 108 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8031
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenBichTram.TT.pdfTóm tắt819.86 kBAdobe PDFView/Open
NguyenBichTram.TV.pdfToàn văn1.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.