Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8024
Title: Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT
Authors: Lê, Thị Nhung
Advisor: Trần, Đình Khôi Nguyên, PGS.TS.
Keywords: Kế toán trách nhiệm
Công tác đánh giá trách nhiệm
Trung tâm trách nhiệm
Công ty Cổ phần Bán lẻ kỹ thuật số FPT
Kế toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Kế toán. Mã số: 60.34.03.01; 107 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8024
Appears in Collections:Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiNhung.TT.pdfTóm tắt364.31 kBAdobe PDFView/Open
LeThiNhung.TV.pdfToàn văn758.68 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.