Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8015
Title: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy cho người lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng Lighthouse
Authors: Lê, Hoàng Minh Nhật
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Tạo động lực thúc đẩy
Động lực thúc đẩy
Người lao động
Công ty Cổ phần Xây dựng Lighthouse
Nguồn nhân lực
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 133 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8015
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHoangMinhNhat.TT.pdfTóm tắt667.63 kBAdobe PDFView/Open
LeHoangMinhNhat.TV.pdfToàn văn1.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.