Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8008
Title: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Authors: Vũ, Diệu Ngân
Advisor: Trương, Sĩ Quý, TS.
Keywords: Vốn đầu tư
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Thu hút FDI
Nhân tố ảnh hưởng
Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Kinh tế phát triển
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển. Mã số: 60.31.05; 129 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8008
Appears in Collections:Kinh tế phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuDieuNgan.TT.pdfTóm tắt279.56 kBAdobe PDFView/Open
VuDieuNgan.TV.pdfToàn văn2.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.