Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7976
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đà Nẵng
Authors: Phan, Thị Thanh An
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn, TS.
Keywords: Thỏa mãn công việc
Nhân tố ảnh hưởng
Nhân viên
Trung tâm Y tế dự phòng
Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 114 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7976
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThiThanhAn.TT.pdfTóm tắt432.79 kBAdobe PDFView/Open
PhanThiThanhAn.TV.pdfToàn văn1.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.