Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7974
Title: Giải pháp Marketing cho dịch vụ vận chuyển hành khách tại chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam khu vực miền Trung
Authors: Trần, Thị Quỳnh Hương
Advisor: Nguyễn, Xuân Lãn, TS.
Keywords: Marketing dịch vụ
Dịch vụ vận chuyển hành khách
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Chi nhánh khu vực miền Trung
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 105 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7974
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiQuynhHuong.TT.pdfTóm tắt586.75 kBAdobe PDFView/Open
TranThiQuynhHuong.TV.pdfToàn văn1.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.