Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7931
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam
Authors: Trương, Ngọc Tân
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng
Tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Chi nhánh Quảng Nam
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 109 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7931
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongNgocTan.TT.pdfTóm tắt417 kBAdobe PDFView/Open
TruongNgocTan.TV.pdfToàn văn1.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.