Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7928
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Bưu điện tỉnh Đắk Lắk
Authors: Vũ, Thị Bích Thảo
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Nhân viên
Nhân tố ảnh hưởng
Bưu điện tỉnh Đắk Lắk
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 107 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7928
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuThiBichThao.TT.pdfTóm tắt386.03 kBAdobe PDFView/Open
VuThiBichThao.TV.pdfToàn văn1.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.