Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7906
Title: Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2018
Authors: Phạm, Lê Anh Ngọc
Advisor: Võ, Thị Quỳnh Nga, TS.
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Công ty Điện lực tỉnh Gia lai
Nhân tố ảnh hưởng
Giai đoạn 2016 - 2018
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 121 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7906
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamLeAnhNgoc.TT.pdfTóm tắt273.57 kBAdobe PDFView/Open
PhamLeAnhNgoc.TV.pdfToàn văn1.55 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.