Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7901
Title: Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
Authors: Lê, Phan Minh Hòa
Advisor: Trương, Hồng Trình, TS.
Keywords: Vốn luân chuyển
Quản trị vốn luân chuyển
Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 129 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7901
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LePhanMinhHoa.TT.pdfTóm tắt214.09 kBAdobe PDFView/Open
LePhanMinhHoa.TV.pdfToàn văn2.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.