Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/790
Title: Nghiên cứu ứng suất dưới nền đường đắp cao dẫn vào cầu trên đất yếu và ngập lũ sâu ở đồng bằng Sông Cửu Long khi gia cố đất nền bằng cột đất - xi măng theo cấu tạo được chọn
Authors: Phạm, Quang Tuấn
Keywords: Nghiên cứu
Ứng suất
Cột đất
Xi măng
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Cầu đường Việt Nam. [200-].Tr.33-39
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/790
Appears in Collections:Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XD_0023.pdf5.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.