DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Xây dựng >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/790

Nhan đề: Nghiên cứu ứng suất dưới nền đường đắp cao dẫn vào cầu trên đất yếu và ngập lũ sâu ở đồng bằng Sông Cửu Long khi gia cố đất nền bằng cột đất - xi măng theo cấu tạo được chọn
Tác giả: Phạm, Quang Tuấn
Từ khoá: Nghiên cứu
Ứng suất
Cột đất
Xi măng
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Cầu đường Việt Nam. [200-].Tr.33-39
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/790
Appears in Collections:Xây dựng

Files in This Item:

File Description SizeFormat
XD_0023.pdf5,94 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback