Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7891
Title: Ứng dụng mô hình tầm quan trọng - Hiệu suất (IPA) tại Công ty TNHH MTV Thương mại & Du lịch Xứ Đà
Authors: Đặng, Thị Thanh Thúy, TS.
Advisor: Trương, Hồng Trình, TS.
Keywords: Dịch vụ
Chất lượng dịch vụ du lịch
Mô hình IPA
Công ty TNHH MTV Thương mại & Du lịch Xứ Đà
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.05; 125 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7891
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiThanhThuy.TT.pdfTóm tắt740.37 kBAdobe PDFView/Open
DangThiThanhThuy.TV.pdfToàn văn2.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.