Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7875
Title: Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Minh Hà
Advisor: Nguyễn, Hiệp, TS.
Keywords: Dịch vụ thanh toán quốc tế
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam
Chi nhánh Đà Nẵng
Dịch vụ ngân hàng
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 130 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7875
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiMinhHa.TT.pdfTóm tắt209.22 kBAdobe PDFView/Open
LeThiMinhHa.TV.pdfToàn văn4.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.