Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7871
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt chi nhánh Gia Lai
Authors: Chung, Quang Vũ
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng
Vay ngắn hạn
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
Chi nhánh Gia Lai
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 116 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7871
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChungQuangVu.TT.pdfTóm tắt344.61 kBAdobe PDFView/Open
ChungQuangVu.TV.pdfToàn văn1.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.