Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7869
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Vật liệu xây dựng Sao Việt Nhật miền Trung
Authors: Đặng, Thị Thanh Minh
Advisor: Võ, Thị Quỳnh Nga, TS.
Keywords: Nghiên cứu
Nhân tố ảnh hưởng
Năng lực cạnh tranh
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Vật liệu xây dựng Sao Việt Nhật miền Trung
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 157 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7869
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiThanhMinh.TT.pdfTóm tắt551.26 kBAdobe PDFView/Open
DangThiThanhMinh.TV.pdfToàn văn3.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.