Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7868
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch TP.Đà Nẵng của khách du lịch nội địa
Authors: Đào, Thị Thu Hường
Advisor: Võ, Thị Quỳnh Nga, TS.
Keywords: Nghiên cứu
Nhân tố ảnh hưởng
Ý định quay lại của khách du lịch
Hành vi tiêu dùng du lịch
Điểm đến du lịch
Du lịch thành phố Đà Nẵng
Khách du lịch nội địa
Điểm đến tự do
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02; 143 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7868
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaoThiThuHuong.TT.pdfTóm tắt713.14 kBAdobe PDFView/Open
DaoThiThuHuong.TV.pdfToàn văn2.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.